Hvorfor SoulMetoden? 

 

Jeg udviklede SoulMetoden, da jeg ønskede at realisere mine ideer og transformere de indre begrænsninger, der holdt mig tilbage. Efter jeg oplevede, at SoulMetoden virkede på mig selv, begyndte jeg at anvende den på andre.

Typisk kan vi opleve indre strid, gamle overbevisninger og modstand, der begrænser os i at udleve vores drømme. Det kan også være svært at hitte hoved og hale i det indre univers, er det min indre stemme eller er det min frygt, der taler? Og det er ikke underligt, for vores bevidsthed rummer rigtig mange sider.

 

Metodens vigtigste formål er “inklusivitet”, da begrænsende og destruktive sider inden i os oftest har rod i at visse sider af os er ekskluderede. Får disse sider i os den rette placering og opmærksomhed, ændres vores liv markant. Sjælens og hjertets betydningsfulde plads i metoden skaber den inkluderende og selvhelbredende kraft og derfor også navnet SoulMetoden.

 

 

SoulMetoden er for alle, der ønsker at transformere sine  begrænsninger og få fat i sit potentiale, også selvom du mener, at du ikke kan visualisere eller meditere.

 

 

Læs mere om SoulMetodens baggrund her >

Hvad body-coaching?

 

 

Hvordan foregår SoulMetoden?

 

Metoden foregår ved at eksternalisere dit indre univers ud på gulvet, dvs. der skabes et ydre billede af dit valgte livstema. Som SoulMetode facilitator guider jeg dig trygt rundt i dine forskellige indre sider såsom din sjæl/hjerte, din begrænsing og kvaliteter, alt efter hvad du ønsker at arbejde med.

 

Ved hjælp af mine spørgsmål og metodens ydre billede kan du bedre adskille dine forskellige sider, undersøge, integrere og forandre dem. Når du stiller dig på en indre begrænsning (fx selvkritik), bliver du – så at sige – til denne indre begrænsning og taler ud fra denne følelse. Igennem denne handling lærer du din begrænsning at kende, hvorfor den opstod, og hvad den har brug for.

Når begrænsningen er klar, og du har accepteret begrænsningen, integreres den i hjertet, ved at du bevæger dig fra din begrænsning og op i dit hjerte, samtidig med at du guides ind i en tilstand af hjertekohærens. Hjertekohærens er en særlig rolig og åben tilstand i hjertet, som gør at du kan møde din begrænsning med kærlighed og accept. Når din begrænsning er integreret i hjertet, ændrer den sig ofte til en styrke og kvalitet. Det vil sige, at din begrænsning fx i form af selvkritik efter integrationen kan ændre sig til en tro på dig selv – en tro, der hjælper dig med at realisere din vision.

 

 

             
Kunder siger:"SoulMetoden gjorde, at jeg kom hjem til mig selv. Pludselig kunne jeg mærke mig selv igen, min power og mine klare visioner.

Jeg vil anbefale metoden til alle, der ønsker at udleve deres drømme.Annette  Juhl