top of page
IMG_9153.JPG
SOUL METODEN (Logo) (1).png

SOULmetoden
styrk dit intuitive lederskab

Connect - create - unfold - integrate

SOULmetoden er udviklet af Gry Ravn, hvis formål er at styrke dit intuitive lederskab via metodens 4 faser: connect, create, unfold, integrate.

Hvorfor SOULmetoden

Vi har skabt et samfund, hvor vi som ledere har trænet og brugt vores rationelle og handlende side mere, end vores intuitive og sansende side. Men ingen af disse sider er bedre end andre. Vi har brug for begge sider, for at kunne lede fra vores intuition.

Hvis ikke vi kan lede ud fra vores intuition, bremser disse to følelsesmæssige og mentale blokeringer ofte nye visioner, samarbejder og organisationens next level.

  • Vi vil noget nyt i organisationen, men leder os selv (og andre) som vi plejer). Vi kan ikke forstå, hvorfor visionerne ikke udfoldes.
     

  • Vi vil noget nyt i organisationen, og vi ved vi skal udfolde de nye visioner via en mere energetisk og intuitiv ledelsesform, men har svært ved at finde værktøjerne dertil.

Hvordan hjælper SOULmetoden dig?
Via SOULmetoden træner du at mærke din intuition gennem kroppens sanser, at arbejde med visioner på et energetisk plan, før du tager handling i det ydre. Samt din tillid og mod til at bevæge dig efter din intuition i ukendte processer og bære nye visioner frem.
 

SOULmetodens formål er at styrke din kontakt til din intuition og modet til at bevæge dig i ukendte processer, så du kan bryde med det, som ikke virker og skabe nyt til gavn for helheden.

Grylogo hvid navn.png

Dit intuitive lederskabs 4 faser

Connect - create - unfold - integrate

 

Metoden har 4 faser og tre trin i hver fase - i alt 12 trin, hvor du kropsligt og sanseligt bevæger dig igennem og træner dit intuitive ledelsesform.

Vores intuitive lederskab bevæger sig i en naturlig skabelsesproces, der består af fire skabelsesfaser: connect, create, unfold, integrate
Disse fire faser
 er universelle,  og vi kan derfor også finde dem i naturens 4 årstider og månens 4 faser.
 

I hver af SOULmetodens 4 ledelsesfaser styrker du at lede fra din intuition samt at løsne op for de indre barrierer, der gør, at du overhører dit intuitive lederskab. Hver fase består af tre trin, som vi specifikt kan styrke i os, for at skabe balance mellem vores rationelle sind og intuitive intelligens.

 

Vores intuitive lederskab er ligesom en muskel, og jo mere du lærer den at kende og styrker den, jo mere vil du opdage, at du ikke lader dig begrænse af indre eller ydre modstand. 
 

Metodens ledelsesflow er illustreret med 8 tallet, som symbol på foreningen mellem vores sjæl og krop.

8 tallet er også symbol på vores livsenergi og DNAs bevægelsesform, der strømmer igennem vores krop og dens
forskellige energicentrer.  

WILD METODEN LOGO (Logo)_edited.png

Kontakt Gry Ravn for ledelsesforløb i SOULmetoden.
tel. 5051 1103
gry@gryravn.dk

bottom of page