top of page
IMG_9153.JPG
SOUL METODEN (Logo) (3)_edited.png

WildMetoden
styrk dit intuitive lederskab

Connect - create - unfold - integrate


WildMetoden er udviklet af Gry Ravn, hvis formål er at styrke dit intuitive og naturlige lederskab via metodens 4 faser: connect, create, unfold, integrate.
 

Hvorfor WildMetoden

Vi har skabt et samfund, hvor vi som ledere har trænet og brugt vores rationelle og handlende side mere, end vores intuitive og sansende side. Men ingen af disse sider er bedre end andre. Vi har brug for begge sider, for at kunne lede vores organisation til next level.

Hvis ikke vi kan lede ud fra vores intuition, bremser disse to blokeringer ofte nye visioner, samarbejder og organisationens next level:

  • Vi vil noget nyt i organisationen, men leder os selv (og andre) som vi plejer). Vi kan ikke forstå, hvorfor visionerne ikke udfoldes og problemerne fortsætter. Vi tror, at vi skal løbe stærkere og mere effektivt.
     

  • Vi vil noget nyt i organisationen, og vi ved, at vi skal udfolde de nye visioner på en anden måde, men har svært ved at finde værktøjerne dertil.

WildMetodens formål er at styrke din kontakt til din intuition og modet til at bevæge dig i ukendte processer, så du kan bryde med det, som ikke virker og skabe nyt til gavn for helheden.

Grylogo hvid navn.png

Dit intuitive lederskabs 4 faser

Connect - create - unfold - integrate

 

Hvad er WildMetoden
Metoden har 4 faser og tre trin i hver fase - i alt 12 trin, hvor du bevæger dig igennem og træner dit intuitive og innovative lederskab

Dit intuitive lederskab bevæger sig i en naturlig skabelsesproces, der består af fire skabelsesfaser: connect, create, unfold, integrate
Disse fire faser
 er universelle,  og vi kan derfor også finde dem i naturens 4 årstider og månens 4 faser.


 

Hvordan hjælper WildMetoden
I hver af WildMetodens 4 ledelsesfaser styrker du at lede fra din intuition samt at løsne op for de indre barrierer, der gør, at du overhører dit intuitive lederskab. Du styrker din evne til at bevæge dig efter din intuition i ukendte processer og bære nye visioner frem.

Metodens ledelsesflow er illustreret med 8 tallet, som symbol på foreningen mellem vores sjæl og krop.

8 tallet er også symbol på vores livsenergi og DNAs bevægelsesform, der strømmer igennem vores krop og dens
forskellige energicentrer.  

WILD METODEN LOGO (Logo)_edited.png

Kontakt Gry Ravn for workshop, ledelsesforløb og uddanelse i WildMetoden.
tel. 5051 1103
gry@gryravn.dk

 

bottom of page