top of page
IMG_9153.JPG
Kopi af Kopi af SOUL METODEN (Logo)_edited.png

OmWILDmetoden
fremtidens lederskab

Connect - create - unfold - integrate

WILDmetoden er udviklet af Gry Ravn og er dit intuitive-fitness, hvor du via metodens 4 faser styrker dit intuitive lederskab. 

Hvorfor et intuitiv fitness?

Jeg kalder metoden, dit intuitive fitness, fordi det er en metode, der er praksisorienteret. Dvs vi skal ikke tale mere om, at vi skal være kreative, innovative og modige som ledere, men vi skal handle nu! Vi kan ikke vente mere.

Gennem WILDmetoden træner du rent fysisk at mærk
e din intuition, dit mod til at bevæge dig efter den i ukendte processer, stå i din ledelseskraft og bære nye visioner frem, selvom det ikke giver magt og status på de gamle præmisser.

Når vi skaber fra vores intuition, bruger vi vores feminine skaberkraft i samarbejde med vores maskuline handlingskraft.

 

Vores intuitive lederskab bevæger sig i en naturlig skabelsesproces, der består af fire skabelsesfaser: connect, create, unfold, integrate
Disse fire faser
 er universelle,  og vi kan derfor også finde dem i naturens 4 årstider og månens 4 faser.
 

Ledelses udfordringen

Vi har skabt et samfund, der hylder mere den rationelle og handlende side i os, end vores intuitive og følende side. Men vores intuitive muskel arbejder ikke altid logisk, og derfor skal vi som ledere kunne bevæge os i det ukendte og skabe vejen, mens vi går. Vi skal kunne forskel på frygt og intuition.

Hvis ikke vi kan bevæge os i de legende og ukendte processer, bremser disse tre følelsesmæssige blokeringer ofte nye visioner, samarbejder og organisationens udvikling.

 

  • Frygt for at miste status og magt

  • Frygt for at lave fejl

  • Frygt for ikke at kunne finde ud af det


Via WILDmetoden træner du at forbinde din intuitive og legende sans med din logiske og handlende side. For ingen af disse sider i mennesket er bedre end andre. for vi har brug for  alle sider i os, for at kunne navigere og lede i alle fire faser, for ellers kan vi ikke nedbryde det som ikke virker og skabe nyt.

WILDmetodens formål er at styrke din kontakt til din intuition og modet til at bevæge dig i ukendte processer, så du kan bryde det ned, som ikke virker og skabe nyt til gavn for helheden.

Grylogo hvid navn.png

Dit intuitive lederskabs 4 faser

Connect - create - unfold - integrate


I hver af WILDmetodens 4 skabelsesfaser styrker du at lede fra din intuition samt at løsne op for de indre barrierer, der gør, at du undertrykker dit intuitive lederskab. Hver fase består af tre trin, som vi specifikt kan styrke i os, for at skabe balance mellem vores feminine skaberkraft og maskuline handlingskraft.

 

Vores intuitive lederskab er ligesom en muskel, og jo mere du lærer den at kende og styrker den, jo mere vil du opdage, at du ikke lader dig begrænse af indre eller ydre modstand. 
 

Metodens skabelsesflow er illustreret med 8 tallet, som symbol på foreningen mellem vores sjæl og krop.

8 tallet er også symbol på vores livsenergi og DNAs bevægelsesform, der strømmer igennem vores krop og dens
forskellige energicentrer.  

Kopi af Kopi af SOUL METODEN (Logo)_edited.jpg

Forløb i WILDmetoden - forening af din maskuline og feminine ledelsesstil

bottom of page