top of page

Dine begrænsninger såsom selvkritik, tvivl indeholder vigtige styrker, der giver dig power til at være den du er!
 

En af vores store opgaver som menneske er at blive kvinde/herre i eget hus ved at integrere disse begrænsninger i lyset, anerkende dem og samarbejde med dem.


Derved undgår vi, at vores begrænsninger ender med at have kontrol over os og holde os fra at udleve vores potentiale. 

SOULmetoden v Gry Ravn

Ofte flygter vi fra vores begrænsninger, projekterer dem ud eller "drukner" i dem. Men ingen af disse handlinger transformerer dine begrænsninger og dermed afviser du en vigtig del af dig selv. 

 

"Vi får sjældent adgang til styrkerne i vores negative følelser, da vi ikke har lært, hvordan vi skal tage os kærligt af vores følelser og forandre dem”

Citat fra bogen "Vær dig - verden har brug for dig" v/ Gry Ravn

Hvad er indre begrænsninger?

Med indre begrænsninger menes der de indre tanker og følelser, der hindrer dig i at udleve dit potentiale og være den du er. Det kan komme til udtryk i form af mangel på selvtillid, selvkritik, fordømmelse af sig selv og andre samt angst og frygt for afvisninger og kritik.

 

Indenfor psykologien benævnes indre begrænsninger ofte som ”uhensigtsmæssige delpersonligheder” eller som ”skyggesider”. 


 

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med dine begrænsninger?

Problemet med vores begrænsninger er, at de kan styre os, uden at vi ved det, og derved kan andre mennesker også styre os. Dvs. vi kan ende ud i forskellige dramaer med mennesker samt holde vores potentiale og meninger tilbage, hvis andre mennesker ikke kan lide dem.

 

Ofte får vores begrænsninger os også til at dulme os selv med forskellige stimulanser som f.eks. mad, alkohol og stoffer. Eller gennem arbejde eller samvær, der kan holde følelserne i ave.

 

Efter bølgen af positiv psykologi er det ikke specielt populært at arbejde med vores negative følelser. Men jagten på de positive følelser tager os væk fra vores indre kilde af vildskab og livslyst. For vores ekskluderede følelser og begrænsninger rummer vigtige styrker, som er nødvendige for at du kan være dig.

 

 

”De følelser som vi gemmer væk styrer os bevidst eller ubevidst"

 

 

 

 

Dine begrænsninger transformeres via meditation typisk til følgende styrker:
 

 • Din Selvkritik kan transformeres til et stærkt fokus, som hjælper dig med at holde retning og gå efter dine drømme

 

 • Din ensomhed kan transformeres til en dyb forbundethed med dig selv og dine omgivelser - særligt naturen.
   

 • Din frygt transformeres til en åbenhed og et mod til at vise verden hvem du er

 

 • Din sorg kan transformeres til en livsglæde
   

 • Din skam kan transformeres til værdighed og power
   

 • Din vrede til tydelige grænser og behov

 

 

 

Hvordan opstår din indre begrænsning?

Mange af vores ekskluderende følelser af mindreværd er ofte opstået i barndommen, hvor vores forældre eller andre voksne ikke altid har kunnet rumme disse sider. Det kan fx være sider af vildskab, power, tydelige meninger og behov, stilhed, aggression, følsomhed, glæde, som vi ubevidst eller bevidst fik af vide af vores omgivelser ikke var acceptable. Som børn har vi altså opfattet bevidst eller ubevidst, at vi skal opføre os på bestemt måde for at få kærlighed og blive accepteret.

 

Når visse sider af os ikke er blevet mødt og anerkendt – men i stedet f.eks. har oplevet et løftet øjenbryn, formaninger à la ”sådan gør vi ikke i vores familie” eller mere traumatiserende udtryk som fx offentlig ydmygelse, vold eller afvisning – kan disse sider nemt antage form af indre begrænsninger.

De dele af os, som kritiseres eller ydmyges, vil vi begynde at skjule for andre og med tiden vil vi fornægte, fortrænge eller skamme os over dem.

 

Når der opstår situationer, hvor vi føler os usikre og bange for at vise, hvem vi virkelig er, gemmer vi hurtigt de sider, vi ikke vil være ved væk – fx vores egoisme, mindreværd, power eller begær.

 

Processen med at ’gemme væk’ begynder med vores forældre. Vi adopterer ubevidst deres normsæt, og derefter fortsætter fx vores legekammerater, kærester, venner, lærere, kolleger, chefer, medier og politikere med at fortælle os, hvad der er godt, og hvad der er skidt.

Vi skaber en maske, som stemmer overens med det, vi tror, vores familie, venner, kærester eller sociale gruppe vil anerkende, elske, respektere eller beundre.

 

En god måde at opdage sine indre begrænsninger på er at lægge mærke til, hvad vi fordømmer og beundrer

hos andre mennesker.

 

 

 

Hvordan foregår transformation af begrænsninger?

Transformationen sker via en guidet skabende meditation og/eller body-coaching. Ved at opfatte vores personlighed som sammensat af mange forskellige stemmer (delpersonligheder) er det altså nemmere at arbejde med en specifik problemstilling i skabende mediation og body-coaching, da vi kan adskille vores forskellige begrænsninger. 

 

 

 

Mød altid din begrænsning med lys og kærlighed

Umiddelbart når vi møder vores begrænsninger i skabende meditation, kan det vække antisympati eller kritik i os. Men husk jo mere du møder dem kærligt, desto nemmere vil de forandre sig. For når vi får en større forståelse for, hvorfor de opstod og dermed accepterer dem, forvandler de sig til nødvendige styrker. Styrker som vi har brug for til at udleve vores potentiale.

 

 

 

Din indre begrænsning kan have modstand mod dig (kritik, frygt og tvivl)

Når du møder din begrænsning i en meditation, kan det være den slet ikke vil tale med dig, eller du slet ikke ser noget.

Nogle ser bare en mudderpøl, en slimet klat, sig selv som lille, eller har blot en fornemmelse i kroppen. Andre kan intet se eller vil ikke acceptere hvad de ser. Men lige meget hvad der sker i din meditation, lad det være som det er.

 

Hvis det som du møder ikke vil tale med dig, accepter det og send masser af kærlighed og lys til begrænsningen. Ofte opfører vores begrænsninger sig som børn, så vær kærlig og rummende. Men vær opmærksom på at begrænsningerne hurtigt kan ændre sig til styrker, når de får kærlighed og accept, da det er kærlighed, som de i bund og grund længtes efter.

 

 

 

"SOULmetoden er noget af det mest effektive, som jeg har prøvet." I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Gry Soulmetode.jpg
bottom of page