top of page

SOULMETODEN

"The rational mind is a faithful servant and intuitive mind is a sacred gift. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift."

- Albert Einstein 

 

 

"Vi kan ikke altid tænke os til vores rette levevej. Vi er nødt til at kigge dybt i os selv, og mærke hvad vores indre visdom fortæller os - og finde modet til at følge vores egen sandhed. "

Efter mange års arbejde med at guide folk i at udleve deres drømme, har jeg erfaret, at der skal andre værktøjer til end daglige positive bekræftelser til den enkelte, coaching og styringsværktøjer såsom tidsplan, målsætninger, mm.

 

Der skal nemlig metoder til, der kan transformere vores blokeringer i underbevidstheden og derved skabe vedvarende forandringer.

 

- Og her er skabende meditation og body-coaching effektive værktøjer, da de går bag om dine vante tankegang og arbejder med dine begrænsninger, potentiale og power.
 

Under visualiseringen i meditation eller body-coaching inddrager jeg altid lyset og hjertet, da disse har en stor effekt på din bevidsthed.

 

 

 

“Vores forskning tyder på, at vi selv kan være med til at påvirke vores hjerne i en positiv retning, i stedet for at overlade den til kræfterne omkring os”
 

Richard Davidson, hjerneforsker Videnskab.dk

Hvad er skabende meditation?

Skabende meditation går bag om vores dine tankegang og arbejder med dine begrænsninger, potentiale og power.

 

Skabende meditation tager udgangspunkt i Psykosyntesen og Joyful evolution meditation og blev videreudviklet under mit speciale i indre lederskab (2013).

 

Skabende meditation er en teknik, hvor du under afspænding fremkalder bestemte indre billeder og sansninger. Det er en proces, hvor du betragter dig selv i et indre spejl og bevidst styrer og målretter dine ’drømmebilleder’.

Når du visualiserer, foregår det via mentale billeder og symboler, og da det ubevidste ’taler’ et symbolsk billedsprog, kan du på den måde kommunikere med det ubevidste. Skabende meditation er altså en måde at kommunikere med det ubevidste på ved hjælp af billeder og symboler.

 

Effekten ved skabende meditation?

Der findes nyere forskning, der viser, at nervesystemet reagerer lige så stærkt på billeder, som vi blot forestiller os i fantasien, som på ting vi rent faktisk ser med det blotte øje. Med moderne scannere kan man nu vise, at hjernens synscenter opfører sig, som om vi ser, selv om vi har lukkede øjne. Vi øver os altså på virkeligheden gennem vores forestillingsevne, når vi med visualiseringen ser os selv agere på bestemte måder.

 

Skabende meditation og body-coaching åbner op til en ny viden om os selv. Hjernens evne til at danne visuelle billeder sker i pandelappen. Denne billede-dannende del af hjernen er mest aktiv, når vi er i ro. Når vi mediterer, er vi helt i ro, hjernen er derfor særdeles aktiv under både mediterer og bodycoaching og vi kan bedre høre vores inderste visdom. Dit hjertes stemme bliver tydelig.

 

 

Under meditation er hjernen altså i stand til at modtage information, impulser og svar fra vores inderste kerne, sjælen. De nye impulser, der modtages fra sjælen under både meditation og bodycoaching sætter automatisk gang i nye neuro-forbindelser i hjernen, der så danner nye tanker og derved nye billede-strømme , der samtidig skaber nytænkning.

 

Meditation er hjælp til selvhjælp. Den selvhjælpende effekt opstår ved, at der igennem disse teknikker ikke er andre udefra kommende, der fortæller os, hvordan man skal leve livet.

 

Ved skabende meditation gøres der brug af højre hjernehalvdel. Ved almindelige psykoterapeutiske og coaching-metoder bruges der oftest samtale/ coaching, og her er det den venstre hjernehalvdel, der er aktiv, den er forbundet med sprog og analyse. Denne del af hjernen stilnes under meditation, og der bliver kontakt til den højre hjernehalvdel. Ved at stilne venstre hjernehalvdel kommer der nye billeder frem i hjernen. Derigennem påvirkes hjernen til at tænke nyt og derigennem stoppes den vanetækning, som man var havnet i. Når hjernen har frembragt nye indre billeder, vil personens følelsesliv arbejde på at leve efter denne nye virkelighed, som ens egen hjernen har skabt.

 

Ganske bestemte tanker sætter ganske bestemte kemiske processer i gang i hjernen og disse indvirker på cellerne. Da tankestrømme derved er med til at påvirke cellerne er det ikke helt ligegyldigt, hvad man tænker. Nye neuro-forbindelser (vaner ) skabes kun igennem nytænkning. Meget visionære mennesker er gode til at sætte nytænkning i gang, men dette kan trænes gennem visualisering og body-coaching.

 

 

 

De primære 4 meditations-former som jeg benytter i mit arbejde:

  1. Potentiale meditation (find dit særlige potentiale)

  2. Indre ro (skab en større indre ro og selvværd)

  3. Power (styrk evnen til at handle på dine drømme)

  4. Transformations-meditation (forandrer indre begrænsninger til styrker)

 

Hvad er body-coaching?

Bodycoaching foregår ved, at du ”eksternaliserer” dit potentiale, din power eller din begrænsning ud på gulvet.

Dette kan fx gøres ved, at du står i den ene ende af rummet og i den anden ende af rummet er dit potentiale, som du ønsker at realisere. Når du bevæger dig fra den ene ende af rummet til den anden, vil du mærke dine begrænsninger, som ikke tør at realisere dit potentiale. Når du bevæger dig fysisk, tager din krop imod dine forskellige følelser og tanker, der kan opstå.

 

Det vil sige, at via bodycoaching skabes et ydre billede af din indre sider – såsom potentiale og begrænsninger. Når du stiller dig på din indre begrænsning (fx selvkritik), bliver

du – så at sige – til denne indre begrænsning og taler ud fra denne følelse. Dvs. via bodycoaching kan du mærke dit potentiale, din power eller begrænsning fysisk i kroppen. 

 

 

Effekten ved bodycoaching

I bodycoaching lader du kroppen svare. Når du lader kroppen tale, går du bag om din vante tankegang og ide om, hvorfor du fx ikke realiserer dit potentiale. Her tages altså fat i kroppens hukommelse, og derved får du fat i roden til din begrænsning.

Ved at eksternalisere dine indre følelser ud på gulvet, gøres din indre verden til noget ydre. Derved adskilles dine følelser og du kan derved bedre undersøge og forandre dem.

For ind imellem kan det være svært at adskille de mange forskellige indre følelser og stemmer, vi som mennesker indeholder.

 

Ved at bruge gulvet kan du springe rundt i forskellige følelser.

Du kan direkte hoppe fra frygt og ind i din power. På denne måde styrkes dit indre lederskab, da du erfarer, hvordan du får fat i din power, når du rammes af frygt eller bekymringer.bottom of page